Testplattformar

 

FVUab testar nya innovativa produkter och tjänster på plats i fullskalig drift hos bolag inom försörjningssektorn. FVUab har via sina samarbetspartners fått tillgång till ett antal testplattformar som används i detta syfte. Genom testverksamheten får leverantörerna möjlighet att testa sina nyutvecklade produkter i fullskalig verksamhet och de medverkande bolagen får möjligheten att på ett utvecklande sätt testa nya produkter och tjänster i sin egen verksamhet och från fall till fall få möjlighet att behålla den testade produkten. 

 

De testplattformar som är aktuella idag:

·         AB Borlänge Energi 

·         Falu Energi & Vatten AB

·         Gävle Energi AB 

·         Tekniska Verken i Kiruna AB

·         Varberg Energi AB

·         Öresundskraft AB

 

Är ni också intresserade av att bli testplattform åt FVUab? Kontakta oss så berättar vi mer!