Styrelse

 

Styrelsens sammansättning 2016-12-02

 

Tony Doganson, Mälarenergi AB, ordförande 
Thomas Forsberg, Södertörns Fjärrvärme, vice ordförande  
Magnus Johansson, Luleå Energi