Rapport: Airwatergreen publicerad

FVU har fått i uppdrag av Airwatergreen att genomföra en analys av tidigare utförda tester som företaget har gjort. Testerna gäller deras produkt FLEX som är en varmkondenserare med unika egenskaper jämfört med konventionell kondenseringsteknik.

 

Denna rapport sammanfattar två olika fall som FLEX har tillämpas på. Det ena är användningen i pumphus för VA-nätet och det andra är användning i fjärrvärmekammare. De två fallen är snarlika, men har några särskiljande drag och behandlas därför separerade i rapporten.

 

Rapporten kan du ladda ned här.