Några större händelser sammanfattade i en årsresumé

Snart har år 2017 nått sitt slut – och vi blickar tillbaka på vad vi gjort under året. Första kvartalet arbetade vi intensivt med att fästa samarbetet, som senare kom att kallas Innovationsmotorn, med Energiföretagen Sverige, Energiforsk och Sinfra. Ett mycket meningsfullt samarbete där vi utbyter kunskaper, idéer och informationsspridning. Detta gör vi för att knyta ihop idéer från forskning, till utvärdering och testning och därefter slutligen kommersialisering.

Under sensommaren förändrades organisationen, då vi rekryterade en ny projektledare, Linda Olsson. Med sin gedigna erfarenhet från både operativa- och strategiskt planerande områden, nu senast från Fortum Värme, har Linda tillfört branschkunskap in i de projekt vi nu arbetar med.

 

Vi har lyft blicken över datasäkerhetsområdet och arbetar nu fullt med säkerhet i fokus- för att energi-, el- och VA-verksamheterna ute i landet ska ha säkra produkter och tjänster. Apropå el- och VA-verksamheter har vi även breddat vårt verksamhetsområde och arbetar nu även inom dessa branscher. Under hösten har vi även öppnat upp för samarbete med Svenskt Vatten – något som vi är övertygade om kommer att generera mycket nytta för branschen framåt.

Det märks att vi är uppmärksammade för vår kunskap och erfarenhet i branschen. Under det sista kvartalet 2017 har vi varit ute i Europa och föreläst om våra erfarenheter och svensk systemutveckling. Det i sig skapar plattformar för ett utbyte och inflöde av nya idéer och produkter som många gånger direkt kan appliceras i Sverige.

Under det gångna året har hållbarhetskonceptet integrerats i verksamhetens alla led och lyfts in som en naturlig del i varje projekt vi arbetar med.

FVUab vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners, leverantörer, vår styrelse men också självklart vår styrgrupp!

 

Vi ser framemot ett mycket spännande 2018.

 

God jul och gott nytt år önskar personalen på FVUab!