Kurs i Big Data-analys inom el och fjärrvärme

FVU:s utbildningsverksamhet inbjuder härmed  till en intressant dag med besparings- och mätvärdesförtecken. Vi ställer oss frågan: Kan vår insamlade data leverera mervärden i form av kunskap som kan resultera i effektivisering? Under dagen möter vi några mätsystemsleverantörer, ett tjänsteföretag kring styrning, en kund samt får inblick i hur Big Data Analytics har används för kunskapsuppbyggnad inom elnät.

 

Klicka här för att se mer information om kursen: Affärsperspektivet på att veta mer om ditt energisystem