Aktuella kurser och informationsträffar!

Just nu har FVUab två stycken aktuella utbildnings- och informationstillfällen! 

 

Den 15 maj anordnar vi en informationsträff angående teknikutveckling av svetsfria skarvar på Clarion Hotel Sign. Tekniken är en vidareutveckling av den teknik som FVUab har testat tidigare med mycket gott resultat. Under informationsträffen kommer du som deltagare få möjlighet att veta mer om verktyget samt testa det på plats. Är du intresserad av att delta i informationsträffen, klicka här! 

 

Den 17 maj har vi ytterligare ett kurstillfälle för Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar AFS 2017:3. Den nya föreskriften började gälla redan 1 december 2017 och kursen syftar till att du som deltagare ska få information om och kunna arbeta enligt de nya kraven som föreskriften ställer. De tidigare tillfällena har varit fullsatta, så anmäl dig redan här idag! 

 

 

Varmt välkomna!