FVUab söker efter innovationer globalt och samverkar vid nyutveckling av produkter, system och tjänster.

FVUab är ett innovationsbolag vars syfte är att ur ett globalt perspektiv hitta nyutvecklad och kommande teknik som kan bidra till att försörjningssektorn får bättre och mer långsiktigt hållbar verksamhet. Kvalitetssäkring sker bl.a. genom testning tillsammans med försörjningssektorn.

          

Kalendarium